یکشنبه
10 مرداد
1400
2:00 ق.ظ - 5:00 ق.ظ شیراز، خیابان توحید (داریوش)، کلینیک آموزشی تعمیرات موبایل میهن روید

ورکشاپ 3 روزه آموزش الکترونیک و نقشه خوانی موبایل